Program

Thomas Lundin & Per Rosenius
En kväll med Sankte Per & Thomas Tvivlaren
En konsert om tro och tvivel
Med ögon kansliga för allt
Med ögon känsliga för allt
En berättelse om Barbro Hörberg
 Rötter
Rötter
En föreställning om ursprung, olikheter & likheter, med Victor Jara och Vladimir Vysotskij visor